ભાવિ આચાર્ય શ્રી નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ (લાલજી મહારાજ )

Information

ભાવિ આચાર્ય શ્રી નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ (લાલજી મહારાજ )

Website: http://www.swaminarayanvadtalgadi.org
Location: Vadtal
Members: 257
Latest Activity: Oct 18, 2015

Discussion Forum

The Swaminarayan sampraday’s Constitution 2 Replies

 1  What could be the firm actions to bring back the situation as per DESH VIBHAG LEKH.    All the admin power under one roof for each Gadi. How to restructure the temple boards and bring all admin…Continue

Started by MAHESH M TANK. Last reply by Harikrishna Patel Sep 13, 2011.

Comment Wall

Comment by Pipaliya Rohit on January 9, 2011 at 12:14pm
વ્હાલા હરીભક્તો '' ભાવી આચાર્યશ્રી લાલજી મહારાજ '' ગ્રુપ માં જોડાવા ખાસ અનુરોધ છે. 
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 9:52pm
અને બીજા દોષને મહારાજ ગણતા નથી. પણ ચાર દ્રોહને ગણે છે; તે એક ભગવાન, બીજા આચાર્યજી, ત્રીજા સાધુ ને ચોથા સત્સંગી છે; માટે એ ચારનો દ્રોહ ના કરવો.
(સ.ગુ. શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો : ૧/૧૨૩)
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 9:54pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 9:54pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:04pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:05pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:06pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:07pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:07pm
Comment by Swami Amrutswarupdasji - Sardhar on January 19, 2011 at 10:08pm

Comment

You need to be a member of ભાવિ આચાર્ય શ્રી નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ (લાલજી મહારાજ ) to add comments!

 

Members (256)

 
 
 

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service