અહી સચ્ચિદાનંદ સ્‍વામી વાડી બનાવીને ફળફુલ મહારાજને ધરાવત. મહારાજને સામૈયુ કરવા કે વળાવવા માટે સંત-હરિભકતો અહી સુધી આવતા એવું પવિત્ર સ્‍થાન છે. અહી શ્રી સિધ્‍ધે હનુમાનજી બિરાજે છે. સાથે શ્રીહરિએ પધરાવેલા શ્રી સુરેશ્ર્વર મહાદેવ દર્શન આપે છે.

Views: 227

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service