આ મંદિરનું ખાતમુહૂત વિ.સંવત ૧૮૮૧ના જેઠસુદ ૮મે શ્રી હરિએ સ્‍વહસ્‍તે કર્યું પછી દાદાએ પૂછયુ મંદિર કેવું થશે ? પછી શ્રીજી મહારાજે દાદા ખાચરને રાત્રે બે વાગ્‍યે બોલાવીને સોનાનું મંદિર બતાવ્‍યું હતું અને તેને અદ્રશ્‍ય કરી દીધુ હતુ તેવા જ આકારનું બે માળનું સુંદર આ મંદિરનું નિર્માણ થયેલ.

 

Views: 488

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service