આ ચતુર્ભુજ ગણપતિની મૂર્તિ શ્રીજી મહારાજે સ્‍વયં પ્રસ્‍થાપિત કરી છે.
આ મૂર્તિ શ્રી સૂર્યનારાયણના દેરાને અડીને પૂર્વાભિમુખે આવેલી છે.

Views: 154

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service