શ્રી ગોપીનાથજીદેવના મંદિરની પ્રદક્ષિણામાં મુખ્‍ય દરવાજા તરફ શ્રી કષ્‍ટભંજનદેવ હનુમાનજીની ભવ્‍ય મૂર્તિ પધરાવેલ છે.

Views: 89

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service