શ્રીગઢપુર ધામ

Information

શ્રીગઢપુર ધામ

वोही गढ़पुर आते हे जिन्हें श्रीजी बुलाते हे

Website: http://gopinathji.com
Members: 287
Latest Activity: Apr 28

Discussion Forum

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर श्रीहरि कहते अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करके साधनापथ पर आगे बढ़ो कि यह मेरा दुर्लभ शरीर न स्त्री-बच्चों के लिए है, न दुकान-मकान के लिए है और न ही ऐसी…Continue

Started by ashwin. s. chokshi May 13, 2013.

भक्ति से सुख मिलता है

 भक्ति से सुख मिलता हैभक्ति दिव्य प्रेम है। प्रेम ऊपर चढे तो भक्ति है और नीचे गिरे तो आसक्ति।धृतराष्ट्र का पुत्रप्रेमआसक्तिहै और भरत का रामप्रेमभक्ति है। प्रीति विराट से जुडे तो वही भक्ति है।…Continue

Started by ashwin. s. chokshi May 12, 2013.

ગઢપુર પતિ શ્રીગોપીનાથજીમહારાજનું વજન કેટલું છે ?

ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણના અંગે…Continue

Started by Chhapaiya prakash swami Gadhpur Nov 10, 2012.

ગઢપુરધામ માં શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ,શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને ચંદનના કલાત્મક વાધા 6 Replies

ગઢપુરધામ માં શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ,શ્રી  હરિકૃષ્ણ મહારાજને ચંદનના કલાત્મક વાધા ના વધુ ફોટા ના દર્શન કરવા માટે આ લીંક પર જાવો …Continue

Started by Chhapaiya prakash swami Gadhpur. Last reply by MAHESH M TANK Jun 30, 2012.

Comment Wall

Comment by Nilesh poriya on September 19, 2012 at 1:44pm
Jάψ Shrέέ sώάmϊήάrάγάή
Comment by Nilesh poriya on September 19, 2012 at 1:45pm
Jάψ Shrέέ sώάmϊήάrάγάή
Comment by NARAN K BHARWAD on November 27, 2012 at 3:37pm

જય સ્વામિનારાયણ.......

Comment by Chhapaiya prakash swami Gadhpur on December 4, 2012 at 3:44pm

Gold Temple of Lord Swaminarayan inaugurated Gadhda

Comment by Mukesh Natvarlal Pujara on December 25, 2012 at 11:37pm

jay swaminarayan to all muktos

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 13, 2016 at 5:14pm

jay shree swaminarayan

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:58am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ  

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:58am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ  

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 10:04am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ  

Comment

You need to be a member of શ્રીગઢપુર ધામ to add comments!

 

Members (287)

 
 
 

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service