દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

Information

દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના સ્થાપિત છ અંગો ની પુષ્ટિ અને નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ ના સિદ્ધાંત ઉપર સ્થાપિત અખિલ ભારતીય દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

Website: http://gopinathji.com
Location: mul sampraday vadtal,junagadh,gadhpur,dholera desh
Members: 135
Latest Activity: Jun 8

પ. પુ. ધર્મકુળ મુગટમણી ૧૦૮ લાલજીમહારાજ શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ, - અખિલ ભારતીય દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ વિષે

Discussion Forum

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर श्रीहरि कहते अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करके साधनापथ पर आगे बढ़ो कि यह मेरा दुर्लभ शरीर न स्त्री-बच्चों के लिए है, न दुकान-मकान के लिए है और न ही ऐसी…Continue

Started by ashwin. s. chokshi May 13, 2013.

Comment Wall

Comment by MAHESH M TANK on January 20, 2012 at 2:41am

Jay Swaminarayan to all

Very happy to join the group .

Comment by Bharat Devani on October 31, 2012 at 2:30pm

Jay shri swaminarayan

Comment by Uttam Pokiya on February 9, 2014 at 10:57am
Jay Shree Swaminarayan
Please go to www.facebook.com/laxminarayandevyuvakmandal
For our lndym facebook page
Plz connect to get daily updates
Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:49am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ  

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:50am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ  

Comment

You need to be a member of દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ to add comments!

 

Members (135)

 
 
 

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service