SHREE GOPINATHJI MAHARAJ's PUSHPA YAGNA

 

 

SHREE GOPINATHJI MAHARAJ's RAJOPCHAR

Views: 277

Replies to This Discussion

AVA SARAS & ADHBHUT DARSHAN PRASANG NO GHARE BETHA LABH LEVATHI DHANYA THAI GAYA. BAHAU J  ABAHAR NAE AVA J LABH APTA RAHEJO ANE RAJI RAHEJO - BOLO GADHPUPATI GOPINATHJI DEV NI JAI - JAY SWAMINARAYAN  

Jay Shree Swaminarayan !!!!! Gopinathji Maharaj Ni Jay !!!!! Jay Shree Swaminarayan Swami !!!! Dhanya Dhanya Ghadhpurdham ne !!!!!

RSS

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service