શિક્ષાપત્રી

Information

શિક્ષાપત્રી

Its All About શિક્ષાપત્રી

Location: Surat
Members: 47
Latest Activity: Jun 20, 2016

Discussion Forum

પ્રશ્નાવલી 2 Replies

શિક્ષાપત્રી નો સાર રૂપ શ્લોક કયો છે ?

Tags: પ્રશ્નાવલી

Started by મોરજા નિતેષ. Last reply by patel pritesh hariprasad Sep 20, 2012.

Comment Wall

Comment by Bhaskar on February 16, 2011 at 6:08pm
શ્લોક ૧૧૨ સમજવા માટે ૧૧૧ પહેલો સમજવો પડે કે ભગવાન અને ભક્તનો સબંધ એવો છે કે ક્યારેક રાધાદિક ભક્ત શ્રીકૃષ્ણના પડખે હોય છે અને ક્યારેક તો અતિ સ્નેહે કરીને શ્રીકૃષ્ણના અંગને વિષે (લીન થયીને) રહે છે પરંતુ બંને સ્વરૂપ સરખા છે અને બંને કલ્યાણકારી છે અને ૧૦૮ માં કહ્યું છે તેમ, તે શ્રીકૃષ્ણ છે તે ઈશ્વર છે અને તે સ્વરૂપ માં ભેદ ના જાણવો અને તે જ રીતે ચતુર્ભુજપણું, અષ્ઠ્ભુજપણું, સહસ્ત્રભુજપણું ઇત્યાદિક ભેદ જે જણાય છે તે તો તેમની ઈચ્છાએ કરીને જણાય છે પણ ભગવાન તો સદાદિવ્ય સદાસાકાર અને દ્વિભુજ જ છે તેમો ક્યારેય શંકા ના કરવી કે ભેદ જણાય છે તે જુદા સ્વરૂપ હશે કે કેમ? અહિયાં શ્રીજી મહારાજ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની વાત કરે છે પરંતુ તેમનો આશય તો આપણને ઉપાશના શીખવવા માટે છે કે જો શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં ભેદ ના જોવાય તો સર્વોપરી મહારાજના સ્વરૂપમાં પણ ક્યારેય શંકા ના કરવી, માટે મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે અમો અનંત મુકતોને ધારી રહ્યા છીએ, અક્ષરને પણ ધારી રહ્યા છીએ અને જો અક્ષરને ક્યારે પણ લગારે અભિમાન આવે તો અક્ષરને પણ અમારામાં લીન કરીને સ્વરાટ થકા એકલા બેસવા અમો સમર્થ છીએ, તે બતાવે છે કે મહારાજ પણ ક્યારેક પોતાના મુકતો, ભક્તોની સાથે હોય ને ક્યારેક એકલા હોય, તો પણ તેમની ઉપાશનામાં ક્યારેય શંકા ના કરવી, કારણકે મહારાજ તો સર્વોપરી, સર્વાંવતારી, સર્વ કારણ ના પણ કારણ, સદા દિવ્ય સાકાર, દ્વિભુજ છે અને પોતે અક્ષરધામમાં દ્વિભુજ, દિવ્ય, કિશોરવય, પરભ્રહ્મ, પૂર્ણપુરુષોત્તમ, સાકારસ્વરૂપ છે, સર્વ કર્તા હર્તા, કર્તા થકા અકર્તા, અને કાળ, કર્મ, માયા, સ્વભાવ અને પુરુષ (મહાપુરુષ અને પ્રકૃતિપુરુષ) થી પર, સર્વ અવતારના અવતારી છે, તે ઉપાશના સ્થિર કરવા માટે ૧૧૨ માં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાશના બતાવેલી છે કે જો અવતારની ઉપાશના આવી હોય તો મારા ભક્તોએ અવતારી ની ઉપાશના એથી પણ અધિક સમજવી........ જય સ્વામિનારાયણ, ન્યુ જર્સી થી ભાસ્કરના જય સ્વામિનારાયણ.
Comment by મોરજા નિતેષ on February 22, 2011 at 9:22pm
ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે  કે શિક્ષાપત્રી તો બ્રાહ્મણ ને લસણ -ડુંગળી  ખાવા ની ના પાડી છે પણ ગૃહસ્થ ને ક્યાં ના પડી છે ?
તો આ પ્રશ્ન નો જવાબ શિક્ષાપત્રીભાષ્ય  ના ૧૮૬ મો શ્લોક માં મળી રહે છે.
જય સ્વામીનારાયણ
Comment by Bhavik Ambalal Patel on March 18, 2011 at 1:48pm
Celebrating the colors of our beautiful relationship, I wish you and your family all the bright hues of life. Have a colourful holi!
Comment by Bhavik Ambalal Patel on March 30, 2011 at 1:03pm

Aaje Papmochani Ekadashi Na Het Thi JAY SWAMINARAYAN

 

BHAGWAN NI MARJI VINA KOITHI TARNU NAV TODAY

 

MATE AKHAND BHAGWAN NI MURTI MA MAGN REHVU ANE AKHAND TEMNU DHYAN DHARVU

 

FROM:

 

BHAVIK PATEL

 

GODHRA

Comment by dbgelani .moscow on June 29, 2011 at 12:56am
aane pan mara jaja karine jay swaminarayan
Comment by paresh vaghasiya on September 24, 2011 at 11:04pm
aaje ekadsi che
Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:50am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ

Comment by Jayesh Vaghasiya on June 20, 2016 at 9:50am

જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ

Comment

You need to be a member of શિક્ષાપત્રી to add comments!

 

Members (47)

 
 
 

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service