દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

Information

દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના સ્થાપિત છ અંગો ની પુષ્ટિ અને નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ ના સિદ્ધાંત ઉપર સ્થાપિત અખિલ ભારતીય દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ

Website: http://gopinathji.com
Location: mul sampraday vadtal,junagadh,gadhpur,dholera desh
Members: 135
Latest Activity: Jun 8

પ. પુ. ધર્મકુળ મુગટમણી ૧૦૮ લાલજીમહારાજ શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ, - અખિલ ભારતીય દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ વિષે

Discussion Forum

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर

आत्म-साक्षात्कार से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर श्रीहरि कहते अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करके साधनापथ पर आगे बढ़ो कि यह मेरा दुर्लभ शरीर न स्त्री-बच्चों के लिए है, न दुकान-मकान के लिए है और न ही ऐसी…Continue

Started by ashwin. s. chokshi May 13, 2013.

Comment Wall

Comment by Kamlesh Shantilal Chauhan on January 24, 2011 at 10:56am
પુરુષોતમ ભગવાને આચાર્યજી મહારાજને આજ પોતાના દતપુત્ર કરીને સર્વે સાધુ તથા સત્સંગીના ગુરુ કરીને પોતાની ગાદી ઉપર બેસાર્યા છે, તેમાં તથા લક્ષ્મીનારાયણ આદિક જે મૂર્તિયું પોતે પધરાવી છે તેમાં પણ પોતાના અવતાર જેટલું દૈવત પોતે મૂકયું છે. માટે તે આચાર્ય તથા પોતાની પધરાવેલી જે મૂર્તિયું તેને અવતારી જે પુરુષોતમ ભગવાન તેના અવતાર જેવા જાણવા ને જેમ અવતારને અર્થે કરે તેને પોતે અંગીકાર કરે છે તેમજ આચાર્યજીને અર્થે તથા પોતાની પધરાવેલી જે મૂર્તિયું તેમને અર્થે જે સેવા કરે તે પોતે અંગીકાર કરે છે. તેમજ તેમને અર્થે કોઈક સેવા કરતા હોય તેને અવળી વાત કહીને ભાંગી નાખે તથા એમ કહે જે ‘આચાર્યને ને લક્ષ્મીનારાયણને કયાં ખોટ છે માટે કાંઈ ધર્માદાનું હોય તથા નામનું હોય તે સંતને અર્થે ખરચો. કેમ જે સંતને અર્થે જે જે કરે છે તે તત્કાળ ઉગી નિસરે છે.’ એમ અવળો ઉપદેશ કરીને પોતાની શુશ્રૂષાને અર્થે બીજાને મોળા પાડે છે, તથા કોઈક સારું મનુષ્ય હોય ને તે દેવની તથા આચાર્યની સેવા કરતો હોય તેને પોતાની સેવા કરાવ્યાને અર્થે અવગુણ ધાલીને તેમની સેવામાંથી પાછા પાડીને પોતાની સેવા કરાવે તો તેને પંચ મહાપાપ જેવું પાપ થાય છે માટે આ કહ્યું એમ સમજે તોજ શુદ્ધ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન પામ્યા કહેવાય, નહિ તો અશુદ્ધ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન કહેવાય ને આ વાત તો કેવી છે તો જેમ હીરો હોય ને તેને જતન કરીને રાખી તેમ આ વાતને હીરાની પેઠે નિત્યે નવી ને નવી રાખજો પણ ગાફલપણે કરીને ભુલશોમા જરૂર ભુલશોમા કેમ જે આ વાતને જે ન સમજે તેને મોક્ષના માર્ગમાં બહુ ફેર પડે છે.
Comment by narayankumar Soni on January 26, 2011 at 2:38am

DHARMAKUL ASHRIT SARVE WAHLA HARIBHAKTO NE JAYSWAMINARAYAN.

APNA SARVE NA WAHLA LALJIMAHRAJ (ACHARYAMAHRAJ SHREE) NE CHODI NE JO BIJE GAYA TO TAMARE NE SWAMINARAYAN BHAGWAN NE ETLE AKSHARDHAM CHETU PADI JASE. HU TO ATYAR THIJ ACHARYA MAHARAJ SHREE MANU CHU.TEMNAMA SWAMINARAYANBHAGWAN NA DHARSAN THAY CHE JO TAME SHRADHA PURI RAKHSO TO.HARIKRUSHNAMAHRAJ JEWAJ APNA LALJI MAHRAJ LAGE CHE.

Comment by Gaurang Kamani on January 26, 2011 at 12:28pm
Original pages and TRANSLATED pages of Desh Vibhag no Lekh > http://www.facebook.com/album.php?aid=23739&id=128797367188256
દેશ વિભાગ નો લેખ. - સ્વયં શ્રીજી મહારાજે પોતાના જમણા હાથ તુલ્ય શુકાનંદ સ્વામી પાસે લખાવેલો અને સર્વે મોટા સંતો - મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, આનંદાનંદ સ્વામી, મહાનુભાવાનંદ સ્વામી, મુલજી બ્રહ્મચારિ, દાદાખાચર, લાધારામ ઠકકર આદિ હરિભક્તો એ સહી કરેલ આ મહા પવિત્ર પત્ર, શ્રીજી મહારાજે સ્વયં આજ્ઞા કરેલી કે " આ પત્ર જ્યાં સુધી ના સમજાય ત્યાં સુધી દિવસમાં એક વાર દરરોજ વાંચવો... "
Comment by Jadavji Bhudia on January 26, 2011 at 3:05pm

Jay Swaminarayan.

Thanks Gaurangbhai for the Prasidini original copies of Desh Vibhagno Lekh.

http://www.facebook.com/album.php?aid=23739&id=128797367188256

Comment by Bhaskar on February 16, 2011 at 6:13pm
શ્લોક ૧૧૨ સમજવા માટે ૧૧૧ પહેલો સમજવો પડે કે ભગવાન અને ભક્તનો સબંધ એવો છે કે ક્યારેક રાધાદિક ભક્ત શ્રીકૃષ્ણના પડખે હોય છે અને ક્યારેક તો અતિ સ્નેહે કરીને શ્રીકૃષ્ણના અંગને વિષે (લીન થયીને) રહે છે પરંતુ બંને સ્વરૂપ સરખા છે અને બંને કલ્યાણકારી છે અને ૧૦૮ માં કહ્યું છે તેમ, તે શ્રીકૃષ્ણ છે તે ઈશ્વર છે અને તે સ્વરૂપ માં ભેદ ના જાણવો અને તે જ રીતે ચતુર્ભુજપણું, અષ્ઠ્ભુજપણું, સહસ્ત્રભુજપણું ઇત્યાદિક ભેદ જે જણાય છે તે તો તેમની ઈચ્છાએ કરીને જણાય છે પણ ભગવાન તો સદાદિવ્ય સદાસાકાર અને દ્વિભુજ જ છે તેમો ક્યારેય શંકા ના કરવી કે ભેદ જણાય છે તે જુદા સ્વરૂપ હશે કે કેમ? અહિયાં શ્રીજી મહારાજ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની વાત કરે છે પરંતુ તેમનો આશય તો આપણને ઉપાશના શીખવવા માટે છે કે જો શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં ભેદ ના જોવાય તો સર્વોપરી મહારાજના સ્વરૂપમાં પણ ક્યારેય શંકા ના કરવી, માટે મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે અમો અનંત મુકતોને ધારી રહ્યા છીએ, અક્ષરને પણ ધારી રહ્યા છીએ અને જો અક્ષરને ક્યારે પણ લગારે અભિમાન આવે તો અક્ષરને પણ અમારામાં લીન કરીને સ્વરાટ થકા એકલા બેસવા અમો સમર્થ છીએ, તે બતાવે છે કે મહારાજ પણ ક્યારેક પોતાના મુકતો, ભક્તોની સાથે હોય ને ક્યારેક એકલા હોય, તો પણ તેમની ઉપાશનામાં ક્યારેય શંકા ના કરવી, કારણકે મહારાજ તો સર્વોપરી, સર્વાંવતારી, સર્વ કારણ ના પણ કારણ, સદા દિવ્ય સાકાર, દ્વિભુજ છે અને પોતે અક્ષરધામમાં દ્વિભુજ, દિવ્ય, કિશોરવય, પરભ્રહ્મ, પૂર્ણપુરુષોત્તમ, સાકારસ્વરૂપ છે, સર્વ કર્તા હર્તા, કર્તા થકા અકર્તા, અને કાળ, કર્મ, માયા, સ્વભાવ અને પુરુષ (મહાપુરુષ અને પ્રકૃતિપુરુષ) થી પર, સર્વ અવતારના અવતારી છે, તે ઉપાશના સ્થિર કરવા માટે ૧૧૨ માં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાશના બતાવેલી છે કે જો અવતારની ઉપાશના આવી હોય તો મારા ભક્તોએ અવતારી ની ઉપાશના એથી પણ અધિક સમજવી........ જય સ્વામિનારાયણ, ન્યુ જર્સી થી ભાસ્કરના જય સ્વામિનારાયણ.
Comment by shailesh bhalara on March 19, 2011 at 5:02pm
WISH U A HAPPY HOLI TO ALL OF U GUYS AND I HOPE GOD WILL GIVE U ALL HAPPINESS IN YOUR LIFE... "JAY SWAMIANAYAN"
Comment by madanmohan patel on March 19, 2011 at 8:15pm

jay shree swaminarayan

 

Happy Holi to all yuvak mandal haribhakto. badha ne jaja karine jay shree swaminarayan

 

Watch Junagadh Mahotsav Live ---

http://www.gopinathji.com/

www.swaminarayanvadtalgadi.org

 

Comment by madanmohan patel on October 16, 2011 at 1:26am

Shree Swaminaryan National Satsang Shibir --

http://www.swaminarayanvadtalgadi.org/index.php?option=com_content&...

 

Comment by NARAN K BHARWAD on October 20, 2011 at 11:05am
જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય તેને તો લોક રીઝવવાને અર્થે તથા કોઈકની ઈર્ષ્યાએ કરીને ભક્તિ ન કરવી. કેવળ પોતાના કલ્યાણને અર્થે જ કરવી. જેમ દૂધને ને પાણીને મિત્રતા છે. તેમ જીવને ને મન ને મિત્રતા છે.
Comment by Jiten Nathalal Waghela on December 28, 2011 at 11:02am
jay swaminarayan
go to this link
and clik on LIKE button
www.facebook.com/VadtalGadi

Comment

You need to be a member of દક્ષિણ વિભાગ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ યુવક મંડળ to add comments!

 

Members (135)

 
 
 

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service