Live Tv

ગોપીનાથજી મંદિર ના લાઈવ દર્શન અને કાર્યક્રમો જોવા આજેજ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરો
1) આપણા મોબાઈલ માંથી નંબર : 08030636405 પર એક ફોન કરો
2) એક રિંગ વાગી ફોન કટ થઇ જશે
3) તમને એક એસએમએસ આવશે
4) જેમાં એક લિંક આપેલી હશે તેના પર ક્લીક કરો
5) એક નવું પેજ ખુલશે જેમાં ઇન્સ્ટોલ નું બટન હશે તે ક્લીક કરો
6) આપના મોબાઈલ માં ગોપીનાથજી મંદિર ની એપ્લીકેશન આવી ગઈ હશે

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service