શ્રી સ્‍વા‍મિનારાયણ મંદિર મેનેજીંગ ટ્રસ્‍ટી બોર્ડ

શ્રી હરજીભાઇ નાનજીભાઇ ભીમાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી હરજીભાઇ નાનજીભાઇ ભીમાણી
’’ગોપીનાથ’’ ત્રીવેણી અંકલોવ, આણંદ વિદ્યાનગર રોડ,
મોતી કાકાની ચાલી પાસે, વલ્‍લભવિદ્યાનગર
મો. ૯૪૨૬૭૧પ૯૧૨
( ચેરમેન )

શ્રી ભુપતભાઇ જીવરાજભાઇ રાજાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી ભુપતભાઇ જીવરાજભાઇ રાજાણી
મુ.પો. ભંડારીયા, તા. ગારીયાધાર, જી. ભાવનગર.
મો. ૯૯૦પ૧૯૬પપ૨
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી કનુભાઇ લાખાભાઇ કાનાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી કનુભાઇ લાખાભાઇ કાનાણી
મુ.પો. નાના તળાવ (સાવરકુંડલા)
તા.જી. અમરેલી
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી ભુપતભાઇ જેરામભાઇ પાંચાણિ - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી ભુપતભાઇ જેરામભાઇ પાંચાણિ
શ્રી સ્વામિનારાયણ નગર, વિભાગ-2, રવિરાજ રો હાઉસ,
વારાછારોડ, સુરત,.
મો. ૯૯રપ૧૯૭૩૯૯
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી બ્ર.કો.શા.સ્‍વા. જ્ઞાનપ્રકાશાનંદજી - ચેરમેન

શ્રી બ્ર.કો.શા.સ્‍વા. જ્ઞાનપ્રકાશાનંદજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી કો.શા.સ્‍વા. ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી - કોઠારી મહંત સ્‍વામી

શ્રી કો.શા.સ્‍વા. ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
મો. ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૨
( કોઠારી મહંત સ્‍વામી )

શ્રી એસ. પી. સ્‍વામી - બોર્ડ સલાહકાર

શ્રી એસ. પી. સ્‍વામી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
મો. ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૧
( બોર્ડ સલાહકાર )

Views: 4116

Comment by PATEL MAHESH KUMAR RATILAL on September 16, 2013 at 8:34pm

Jay Swaminarayan

 

Comment by Hitesh Bhinarwala on October 23, 2013 at 1:32pm

Jay Swaminaryan

Comment by jitendra purshottam makwana on November 4, 2013 at 8:32am

Nava Varsh na Jayswaminarayan shree gopinathji maharaj na charnoma koti koti Dandvate sahit Pranam

 RadhaRaman Steel Works Mumbai Jay swaminarayan

Comment by Bharat Gondaliya on February 17, 2014 at 10:28pm

jay swaminarayan

Comment by Upen Parekh on September 5, 2015 at 7:27pm

jay swaminarayan.  live darshan is stopped. please restart it so that we can have live darshan of gopinathji maharaj.with audio.    jay swaminarayan.....

Comment by RAMESHBHAI CHIMANBHAI PATEL on April 21, 2016 at 3:58pm

PLEASE INFORM ME WHICH GAYATRI MANTRA WAS UTILISED BY NILKANTHVARNI WHILE TAPASCHARYA OF SURYANARAYAN BHAGWAN - RAMESH PATEL 9879285169

Comment

You need to be a member of Gopinathji.com to add comments!

Join Gopinathji.com

© 2017   Created by webmaster.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service